søndag 2. mars 2014

Litteratur om IKT i barnehagen


Temahefte om IKT i barnehagen, Kunnskapsdepartementet

Du gjør bare sånn, Nina Bølgan, Fagbokforlaget
Vil du være med, så heng på, Nina Bølgan, Fagbokforlaget
Digital kompetanse i barnehagen, Bergersen, Ane; Gjerde, Hege; Helland, Synneva (red.) Fagbokforlaget


Kreativ bruk av digitale verktøy, Cathrine Fragell Darre, Kommuneforlaget
Blogg som pedagogisk verktøy,  Cathrine Fragell Darre, Kommuneforlaget

Nå er det min tur, Terje Høiland og Geir Winje, Høyskoleforlaget
Del gleder, Marianne Undheim, Gan Aschehoug
AnimasjonsBOK, Bente Assheim, Norsk kulturskoleråd

Seven myths about young children and technology, Lydia Plowman
Growing up with technology, young children learning in a digital world, Lydia Plowman, Christine Stephen og Johanna McPake
Mer av Plowman, se LINK

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar