torsdag 3. april 2014

AppTips- digital bok med Book Creator


Prosjektleder har nå laget en veileder og sendt ut til prosjektbarnahgene som PDF fil. Intensjonen er at det skal bli lettere for alle ansatte i barnehagene å se hvor dan man kan skape digitale bøker med barna. For andre interesserte deler vi nå PDF-fila som et blogginnlegg.

Denne appen kan brukes på mange ulike måter i ulike situasjoner og kontekster. Avdelingen kan legge opp til å lage ulike tema-bøker. Har dere om elementene kan dere lage en om vann, ild, jord og luft.

I denne veilederen er fokuset hvordan barnehage barn kan lage digitale bøker. Se hvordan appen fungerer å la barna slippe til. Vær tilstede og veiled ved behov. Kanskje enkelte trenger veldig tett oppfølging mens andre fikser det meste selv.

Skal et barn lage en egen autonom fortelling, kan det være hensiktsmessig å få sitte på egenhånd.

Hva er barna opptatt av, hva jobber dere med nå, og hvordan ønsker du å åpne opp for kreativitet og god pedagogisk bruk av digitale verktøy. Er målsettingen samarbeid, lage eget, lage sammen, skape felles referanser, vennskap osv.
Edit: Mai 2015 I den nye oppdaterte versjonen av Book Creator ligger Add shapes som ekstra. Trykk på ? for å få opp menyen over Photos/camera/Pen/Add text/Add sound. Øverst til venstre i den menyen ligger ikoner for Add shapes.
i
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar