onsdag 19. november 2014

Romsaas barnehage er i gang med prosjektet "Her er jeg, hvem er du?"
Vi i Romsaas bhg, avdeling 0-3 år, ønsker å starte opp med et prosjekt knyttet til barnas identitet. Prosjektet heter Her er jeg, hvem er du?, og baserer seg på at barna og foreldrene skal ta med noen ting til barnehagen som kan være med på å beskrive deres identitet. Dette vil også gjøre at vi andre blir bedre kjent med barna.

Disse tingene skal legges i en koffert, kalt identitetskofferten, som barnet får med seg hjem.

Bakgrunn

Identitet kan forstås som personlighet, den man er, selvbilde og selvoppfatning. I Rammeplan står det at vi skal bidra til å gi barnet en positiv selvoppfatning. Dette er noe vi ønsker å bidra til med dette prosjektet, samt at barna skal se at vi alle er forskjellige, og at vi har ulike interesser og positive sider ved oss selv.

Tanken bak dette prøveprosjektet er at dette er noe vi kan gjøre i september hvert år fremover. Vår identitet er noe som forandrer seg i samhandling med andre mennesker, og er derfor en kontinuerlig prosess livet igjennom (Temahefte om språklig og kulturelt mangfold).

Vi mener derfor at det ikke gjør noe om barna er med på dette flere ganger. Det er ikke alltid like lett for oss voksne å vite hva som er barnets opplevelse av seg selv og sin identitet. De største barna kan delta i utvelgelsen av ting som skal i kofferten, mens de minste barna kanskje trenger litt hjelp fra sine foreldre.

Forslag fra prosjektleder:

Dokumentasjon:

Underveis dokumentasjonen, bilder/film kan settes inn i apper som Book Creator eller iMovie, da kan personalet bygge oppp en liten fortelling over progresjonen i prosjektet. Bildene kan legges i mapper på bilderullen på iPaden og hentes derfra når dokumentasjonen skal brukes videre, se pedagogisk dokumentasjon. 


Kreativ bruk:

Barna kan lage sin egen bok, "Min bok". Barna kan ta bilde av det de har med seg. I samtale og med hjelp fra de voksne kan dere skrive ned noen av barnas synspynkter og tanker om tematikken i prosjektet. Det kan også settes inn fortellinger fra samspillet, praksisfortellinger rundt enkeltbarns interesser og hva de liker. NB: vi deler ikke alt. Husk personven og barnas integritet. Les: Etikk og personvern.

 

Illustrasjonsfilm til prosjekt Her er jeg, hvem er du? from Norlandia Barnehagene on Vimeo.

Se også Prosjekt om Kroppen min i Ulven barnehage


Pedagogisk dokumentasjon:

Underveis dokumentasjonen benyttes i refleksjons- og evalueringsarbeidet. Dokumentasjonen blir pedagogisk når den benyttes inn i pedagogiske prosesser med barna og personalet. 
Bruk dokumentasjonen sammen med barna underveis, i samlingsstunder etc, på foreldremøte og i evalueringsarbeidet innad i perosnalgruppa. 

Digitale verktøy kan bidra til å trekke prosjektet videre, f.eks ved å skape egne hvem er jeg bøker i Book Creator som kan printes ut i PDF filer så kan barnet så eget eksemplar. Det kan også sendes på epost til foreldrene.

Se veiledningsvideo Apptips: Book Creator og AppTips iMovie. Passordbeskyttet, til bruk i prosjektbarnehagene.
Når blir dokumentasjonen pedagogisk dokumentasjon?- Når dokumentasjonen løftes fram og blir gjort til gjenstand for dialog og refleksjon omkring barns læringsprosesser.
- Når dokumentasjonen gjøres til gjenstand for dialog og refleksjon i personalgruppa og i barnegruppa.
- Når man aktivt bruker dokumentasjonen som samles til å videreutvikle den pedagogiske prosessen.
Les mer inngående om pedagogisk dokumentasjon på bloggen til Ann-Hege Lorvik Waterhouse førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, se HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar