lørdag 20. juni 2015

Animasjonsfilm i Bjørnhaugen barnehage
INNLEDNING/ FORBEREDELSE:

Etter å ha jobbet en god stund med I-paden og blitt godt kjent med den som redskap, hadde vi lyst å lage en film. En animasjonsfilm.

Alle barna i digi-gruppen var samlet og vi snakket sammen om å lage en film, men vi som voksne la føringen om at det skulle være ett eventyr. Barna kom med forslag om hvilke eventyr vi kunne lage film av.

To sa «gullhår og de 3 bjørnene», en sa «skinnvotten» og 5 sa «Bukkene Bruse». Vi valgte eventyret med flest stemmer så da ble det «Bukkene Bruse».

Vi skrev hvilke figurer og kulisser vi måtte ha for å lage en film om «Bukkene Bruse».

Vi kikket på en annen animasjonsfilm på lerret for å få litt inspirasjon.

ANTALL, ROM og FORM:

Vi trengte 3 bukker i ulike størrelser, 1 troll, 1 bru som trollet kan bo under, ei seter (hva er det?), ei elv, gress og mange trær.

Vi fant ei stor rektangulær pappeske som vi skulle bruke til bakgrunn. På avdelingen vår elsker barna å plukke stein og disse hentet de i hyllene sine og brukte til brua. Vi måtte ha veldig mange og de måtte være passe store. Ingen steiner var like og ingen hadde samme form og farge.

Vi delte barna i grupper og to barn lagde bru, to lagde setra, to lagde trær, en lagde sol og skyer. Barna trengte hjelp til brua og utformingen av den. Det var litt tankevirksomhet og prøving og feiling før vi fikk det til. Setra ble lagd av smålego og fikk en rektangulær form.

SPRÅ, TEKST og KOMMUNIKASJON:

Vi hadde en fin samtale om hvilket eventyr vi skulle lage film av. Vi fikk forslag fra barna og hva vi måtte ha med (det ble skrevet ned). Heldigvis har vi jobbet mye med «snakkepakken» på avdelingen så troll og bukker hadde vi klart. I prosessen med de ulike delene snakket vi sammen om utforming og ideer.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET:

Vi malte esken inni med fargene blå og grønn. Det var viktig å få farge inni hele esken. Barna klipte trær, skyer og sol av farget papp. Dette ble limt inn i esken etter hvert som det ble ferdig. Vi lagde en forhøyning av papp og grønt stoff som ble «oppe på setra». Der plasserte vi legohuset som to av barna bygde med fantastisk samarbeid.

Brua lagde vi av hard papp og limte små steiner på denne med limpistol. Heldigvis hadde vi masse steiner.

NESTE PROSJEKT/FILMING:

Så er vi straks klare til å filme. Vi bruker den lille I-paden og stativet sånn at den står stødig.

Utfordringen nå er lyset og å finne ett rom hvor det er stille slik at vi kan jobbe godt og uforstyrret. Vi får også testet barnas tålmodighet. I ettertid ser vi at det kanskje er lurt at de voksne har rigget til på forhånd. Dette tok mye tid.

Men så ble det klart til å filme og ta bilder. Vi jobber med to og to barn. En flytter figurer og den andre tar bilder. Her var det viktig at barna ikke «dulter» borti utstyr og kulisser. Noen barn samarbeider godt og effektivt.

ANTALL, ROM og FORM:

Vi må ta mange, mange bilder. Vi må hele tiden se at kameraet er stilt inn slik at vi ser kulissene og figurene.

SPRÅK, TEKST og KOMMUNIKASJON:

Gjennom veiledning bruker vi hele tiden språket, vi oppfordrer barna til å kommunisere til hverandre når det er klart til å ta bilde og når figurene er flyttet på. Når filmingen er over legger vi til musikk. Melodien av «bukkene bruse», denne melodien er kjent for barna.

Vi bruker bokstavtavle og finner bokstavene vi trenger for å skrive «BUKKENE BRUSE». Vi skriver ordene og tar bilde av dem. Dette skal brukes i innledningen.

Etter tur får barna fortelle deler av eventyret inn på lydopptak. Dette er tålmodighetsarbeid og konsentrasjon. Det er også morsomt og spennende å høre sin egen stemme. Vi legger til andre lyder som «plask» og «breking».

Til slutt sier alle barn og voksne som har laget filmen navnet sitt på opptak og så legger vi til applaus.

KUNST, KULTUR og KREATIVITET:

Vi viderefører kulturarven. Barna blir bedre kjent med kjente og kjære eventyr. Vi dokumenterer gjennom film og barna kan se et ferdig produkt og se sin egen kreativitet. Barna er med på å skape, og jobbe ut fra ide til ferdig resultat.

Film er kunst.

Til slutt viser vi filmen til styrer og hun er imponert og stolt….akkurat som vi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar