onsdag 21. oktober 2015

Bruk av teknologi i hverdagen

Når vi tar i bruk digitale verktøy i barnehagen er det viktig å reflektere over hvordan og hvorfor vi ønsker å ta de i bruk. Kort sagt finnes det hensiktsmessig bruk og uhensiktsmessig bruk. Hensiktsmessig bruk handler om pedagogiske og kreative prosesser, det kan være uavhengig om f.eks. appene på iPaden er definert som pedagogiske.

Uhensiktsmessig bruk handler om å ta i bruk f.eks. iPad for å få slutt på støy, som trøst eller belønning fordi barnet har tilpasset seg de voksnes krav til adekvat adferd. Om iPad/nettbrett benyttes fordi det er uro, som trøst eller som belønning for ”ønsket” adferd forringer vi prosessene barna trenger å stå i når det kommer til selvregulering. Det er hverken ønskelig eller pedagogisk, det er rett og slett uhensiktsmessig bruk.

”iPad skal aldri være trøst så barnet selv og voksne slipper ubehagelige reaksjoner og følelser - det er ikke greit”
Det er mange elementer ved bruk av teknologi i barnehagen som må repeteres. Akkurat som arbeid med barns medvirkning, voksenrollen, definisjonsmakt etc. så må kunnskapen om pedagogisk bruk av IKT holdes ved like gjennom daglig arbeid.

Derfor er det viktig at de voksne har profesjonsfaglig digital kompetanse så de vet hva som er hensiktsmessig bruk og kan legge opp til det i sin praksis.Intro til prosjektet from Norlandia Barnehagene on Vimeo.Profesjonsfaglig digital kompetanse from Norlandia Barnehagene on Vimeo.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar