fredag 17. januar 2014

Blogg til dokumentasjon av pedagogisk praksis i Capella barnehage


Capella barnehage har i dag fått opprettet en egen blogg til dokumentasjon av innhold fra deler av barnehagens innhold. På bloggens første innlegg informeres det helt kort om pilotprosjektet:

Barnehagen skal bidra til økt forståelse av kreativ bruk av digitale verktøy. Barna får erfaringer fra skapende og sosiale prosesser med bl.a. iPad. Sosiale prosesser rundt spill, deling, erfaringslæring , sosial utjevning. Sosial utjevning 1: for de som ikke har tilgang hjemme, barnehagen kan bidra til felles referanse. Vi vet at barn leker ut inntrykk fra ulike medier, dermed kan referanser fra f.eks. spill ha betydning i lek. Her kan barnehagen bidra til økt felles referanseramme i barnegruppa. 2: de som bruker hjemme, men spiller aleine. Oppleve digitale spill i en sosial kontekst, regler og gode vaner. Erfare at iPad og annet utstyr også er verktøy til å skape med.
Denne informasjonen skal også ut til foreldre i Ulven naturbarnehage og andre Norlandia Barnehager som er en del av dette pilotprosjektet.

Vi lastet ned appen blogger slik at de voksne kan dele innlegg rett fra iPaden. På den måten blir iPaden en verktøy for flere måter å arbeide med dokumentasjon i itllegg til skapende prosesser med barna. Barna kan på den måten lett trekkes med som medskapere av dokumentasjon fra barnhagen. De kan ta bilder, lage collager av bildene og det kan være grunnlag for dokumentasjonen ut til foreldre. Enten på bloggen eller via mail, eller som analoge bilder i garderoben.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar