onsdag 8. januar 2014

Digitale fortellinger, Book Creator


For å opprette ny bok, trykk på +


Legg innbilder fra bilderullen, kanskje noe barnet har laget i Drawing Pad. Eller la barnet på egenhånd utforske med ikonene for å finne ut hva som skjer. Ny side opprettes ved å trykke på plusstegn på høyre side(skules av menyen). 

Øverst i høyre hjørne er det en pil, det betyr at boka kan sendes/deles. F.eks kan den sendes til iBooks og legge seg i biblioteket og leses derfra. 
Boka kan deles på flere måter, fra hovedsiden ligger det også en pil og herfra kan man også sende boka som PDF. Da kan boka printes ut, side for side og settes inn i perm eller stiftes. Man kan også velge hvordan den skal presenteres. Så kan man sende den til foreldre eller barnehagens datamaskin som er koblet opp til printeren for så å printe den ut. 


Det er også mulig å printe den direkte fra iPaden om dere har printer som "snakker" med iPaden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar