tirsdag 5. mai 2015

Alle barnehager skal dokumentere, hvordan gjør dere det?

Om dokumentasjon i Rammeplanen:
"Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges,
dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å
velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov." 
"Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Barnehagens styrer har et særlig ansvar for
å iverksette og lede barnehagens arbeid med planlegging, dokumentasjon
og vurdering. Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring. Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis." 
"Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling." 
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, Kunnskapsdepartementet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar