torsdag 28. mai 2015

IKT i Ulven barnehage

3.4 Natur, miljø og teknikk


Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna

  • opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet 
  • opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen 
  • får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon 
  • lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen 
  • erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet.
MED DEN FLOTTE NATUREN RUNFT BARNEHAGEN OG ALLE TURMULIGHETENE, ER DET GODE VILKÅR FOR Å LA BARNA SE, OBSERVERE OG NYTE NATUREN PÅ BARNAS PREMISSER.

SKITTNE BARN ER GLADE BARN .
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar