fredag 22. mai 2015

Eventyr i barnehagen, mangfoldig tilnærming


I arbeidet med tema eventyr og fortellinger var Eventyret bukkene bruse en stor hit på småbarnsavdelingene. Barna har fått blitt kjent med Eventyret på mange forskjellige måter. Ved å fortelle selve Eventyret med bruk av konkreter, ved å synge Eventyret, ved å synge sanger om troll og geitekillinger. I tillegg har appen «De Tre Bukkene Bruse» blitt flittig brukt av barna. Barna har sammen lekt med, ventet på tur og tatt hensyn så alle ser.

Prosjektleder: 
Lese, fortelle, bruke konkreter, synge, leke, lage, bruke interaktiv app (se/høre/handle), eventyrlek ute, eventyrlek inne, lage egne eventyr, tegne, fotografere, reflektere, dokumentere, evaluere. 

 I barnehagene pågår det teamarbeid, språkarbeid og prosjekter, det er ett mangfold av prosesser, med mange tilnærminger og variert utstyr. Analoge prosesser, digitale prosesser, ulike verktøy og materiell, ulike situasjoner og kreative tilnærminger.
Inspirasjonen flyter alle veier: 
barn<->voksen, voksen<-> barn, barn<-> barn, voksen<->voksen...


Bukkene Bruse i Norlandia barnehagene: Foto og figurer, Eventyret på iPad, Bukkene B i lek/bok/iPad og storskjerm, På storskjerm og i fanget, voksne spiller teater for barna, barna "spiller" Bukkene B - Les mer om hva barna kan legge i ordbruken "å spille på iPad". Utstilling i barnehagen, foreldrene får se og prøve Appen Bukkene B
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar