onsdag 20. mai 2015

Dokumentasjon av prosesser, film i barnehagen


Å drive med film er utrolig morsomt, for store og små. Det kan også være et supert verktøy i refleksjonsarbeidet i barnehagen. Både sammen med barna når vi snakker om deres hverdag og  opplevelser, men også i personalgruppa. Som dokumentasjon er film supert, da det benyttes på ulike måter og i mangfoldige prosesser.

Se film, om å lage film i Eventyrstua barnehage.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar