fredag 15. mai 2015

Antall, rom og form i Ulven barnehageVi gav barna en eske med magnet-tall og hadde egentlig tenkt at de skulle festes på platen, men som barn flest er det kreativiteten og lysten til å utforske som tar over, og vips så var lerretet pyntet fra topp til tå.

  Mye godt sammarbeid og kreative sjeler fikk låne med seg ipad og ta bilder av mesterverket , så var det tid for å beundre verket med en hvil I vinduet 

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:
  • opplever glede over å utforske og leke med tall og former 
  • tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper 
  • erfarer, utforsker og leker med form og mønster 
  • erfarer ulike typer størrelser, former og gjennom å sortere og sammenligne erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisere


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar