tirsdag 1. september 2015

Artsdatabanken som ressurs i barnehagen


Artsdatabanken sine sider ble tilsynelatende noe vanskeligere å navigere i for oss som jobber med barnehagebarn etter omleggingen av nettsiden for en stund tilbake. Men sidene framstår flottere og det er nok mest en vanesak.

Det som var greit før at vi fikk opp hele lister med arter, f.eks alle humlene på en side. Så kunne barna skrolle nedover og få helhetsbilde av humlene i Norge. De så bilde, det var litt informasjon om hver enkelt humle, enkelt og greit for barnehage barna og navigere i. Vi benyttet oss av muligheten for at iPaden kunne lese opp innholdet, og dette var enkelt og greit for barna å få til. Markere tekst, vips iPaden leser opp informasjon om f.eks Steinhumla. Meget populært hos fire og femåringene i Myrertoppen barnehage, hvor vi forsket på humler og ble inspirert til å male, lage figurer, filme m.m.

Vil du finstudere de forskjellige humleartene, se HER

Polarmåsen barnehage har også benyttet seg av Artsdatabanken sine nettsider, de har studert nærmere hva slags meitemarker de har i sin barnehage og i områdene de går på tur.