Til foreldre

Norlandia Barnehagene startet høsten 2014 et prosjekt med fokus på å øke de ansattes profesjonsfaglige digitale kompetanse,  i praksis vil det si at de ansatte øker sin kompetanse slik at de kan legge opp til pedagogiske prosesser i barnehagens bruk av digitale verktøy. Se HER for liste over innhold i heldagskurs og oppfølging fra prosjektleder.

På den måten får barna erfaringer i pedagogisk bruk av digitale verktøy. Barnehagen bidrar til å gi barna kunnskap, holdninger og ferdigheter knyttet til digitale verktøy i kreativitet, lek og læring, som et ledd i barnehagens mandat for sosial utjevning.

Vi har et sterkt fokus på etisk kvalitetssikring i henhold til personvern. Prosjektet bygger videre på positive erfaringer fra pilotprosjekt gjennomført i tolv barnehager våren 2014. IKT, hva, hvordan og hvorfor-se mer HER.


Bruk av digitale verktøy skal særlig styrke det pedagogiske arbeidet innenfor fagområdene:

Barna skal bli godt rustet til å møte skolens utfordringer på det digitale feltet

Digital praksis i barnehagen- pedagogisk bruk av digitale verktøy

Dokumentasjon av prosjektet og barnas arbeider legges på en åpen, felles blogg – fokus på aktivitet, ikke enkeltpersoner. Bilder uten ansikt og navn.

Dig­i­tale red­skaper kan være gode verk­tøy for å stim­ulere og inspirere bar­nas eget kreative uttrykk. Det for­drer opp­merk­somme vok­sene som kan bruke verk­tøyene hensiktsmessig.

Dig­i­tale verk­tøy kan gi ny dimen­sjon til pros­esser barna allerede er i, de kan skape opp­merk­somhet og tilst­ede­værelse hos barn som har kon­sen­trasjonsvansker. Dig­i­tale verk­tøy gir rom for kreativ utfold­else på nye måter og videreutvikling av de tradis­jonelle.

Prosjektbarnehagene får gjennom dette prosjektet mulighet til å utvikle god barnehagefaglig digital kompetanse til glede for våre barn. Ansatte får informasjon om personvern, hensiktsmessig bildebruk og etikk. Les mer om bildebruk og etikk på bloggen.

«Barna bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Barnehagens innhold er delt inn i sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring. Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor disse områdene i barnehagen vil kunne gi barn et positivt forhold til fagene og motivasjon for å lære mer (Rammeplanen, s. 21).

Kreativ og hensiktsmessig bruk

Digital praksis i barnehagen kan være: barnas egne bildefortellinger, foto fra tur satt inn i en bok om nærmiljø. Animasjonsfilm med barnas egne fortellinger og figurer i plastelina. Digital skattejakt, Geocaching. Redigering av fotografier/portretter. Barna kan lage digitale bøker med egne tegninger, de kan lage lydbøker og egne filmer.

Skape inspirerende og eventyrlige endringer i rommet med prosjektor, se HER

Se i arkivet her på prosjektbloggen og barnehageblogger Myrertoppen barnehage, stikkord IKT. Tips om ulike apper, se HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar