torsdag 17. desember 2015

I Myrertoppen barnehage og lager film med National digital læringsarena


To og en halv times besøk/intervju ble til fem minutter film. Da sier det seg selv at noe måtte redigeres bort, jeg håper det som er tatt med oppleves som relevant og lærerikt for elevene i videregående skole. Dette er en film produsert til National Digital Læringsarena om IKT i barnehagen. Vi er på besøk i Myrertoppen barnehage.

Prosjektarbeidet i Norlandia barnehagene avsluttes i disse dager, arbeidet lokalt i hver enkelt barnehage fortsetter selvsagt.

Film produsert av NDLA