fredag 23. oktober 2015

Filmen "Pappan min" med de yngste barna i Vardefjellet barnehage


På Veslefrikk har de laget en film til pappaene for å vise hvor stolte barna er av pappaene sine. Alle pappaene sendte bilde av seg selv, så ble de printet ut, laminert og hengt  på avdelingen med borrelås. Dette har ført til flotte samtaler og fin lek. Pappaene er ofte med i vognen når barna skal sove.

Som et ledd i det å være en helsefremmende barnehage, markerte Vardefjellet Verdensdagen for psykisk helse. Med temaet "Se hverandre - kast maska! "- rettet de sin oppmerksomhet mot pappaene og andre viktige mannspersoner i barnas liv. Alle i Vardefjellet ønsket at de skulle merke at de blir sett.


 .
Pappan min from Norlandia Barnehagene on Vimeo.

Vardefjellet laget filmen i iMovie, denne filmen kan brukes på foreldremøte og i forbindelse med andre begivenheter. Filmen som publiseres i dette innlegget er en ny versjon laget i appen ToonCamera. Les mer om etikk og bildebruk og Veiledningfilm med appene ToonCamera, iStopMotion og Imovie

onsdag 21. oktober 2015

Bruk av teknologi i hverdagen

Når vi tar i bruk digitale verktøy i barnehagen er det viktig å reflektere over hvordan og hvorfor vi ønsker å ta de i bruk. Kort sagt finnes det hensiktsmessig bruk og uhensiktsmessig bruk. Hensiktsmessig bruk handler om pedagogiske og kreative prosesser, det kan være uavhengig om f.eks. appene på iPaden er definert som pedagogiske.

Uhensiktsmessig bruk handler om å ta i bruk f.eks. iPad for å få slutt på støy, som trøst eller belønning fordi barnet har tilpasset seg de voksnes krav til adekvat adferd. Om iPad/nettbrett benyttes fordi det er uro, som trøst eller som belønning for ”ønsket” adferd forringer vi prosessene barna trenger å stå i når det kommer til selvregulering. Det er hverken ønskelig eller pedagogisk, det er rett og slett uhensiktsmessig bruk.

”iPad skal aldri være trøst så barnet selv og voksne slipper ubehagelige reaksjoner og følelser - det er ikke greit”
Det er mange elementer ved bruk av teknologi i barnehagen som må repeteres. Akkurat som arbeid med barns medvirkning, voksenrollen, definisjonsmakt etc. så må kunnskapen om pedagogisk bruk av IKT holdes ved like gjennom daglig arbeid.

Derfor er det viktig at de voksne har profesjonsfaglig digital kompetanse så de vet hva som er hensiktsmessig bruk og kan legge opp til det i sin praksis.Intro til prosjektet from Norlandia Barnehagene on Vimeo.Profesjonsfaglig digital kompetanse from Norlandia Barnehagene on Vimeo.

Utstyr til iPadI prosjektet Digital praksis i Norlandia barnehagene har vi benyttet oss av Proper iPad cover og Gorillapod Hybrid som stativ. Vi har "cases" for iPad med en "gummiramme" til å sette på utsiden. Dermed kan iPaden både være nett og lett men også godt beskyttet i bruk med barna. Grunnen til av vi valgte Proper var fleksibiliteten og muligheten til å bruke utstyret med stativ.

http://www.studioproper.com/products/cases-for-ipad
http://www.studioproper.com/products/tripod-mount 

Dette gjør at iPaden lett kan kobles til stativ. Vi har valgt Gorillapod Hybrid fra Joby.
http://joby.com/gorillapod/gorillapod-hybrid. Alt er kjøpt via Eplehuset.

Grunnen til at vi  valgte å bruke GorillaPod hybrid er at dette stativet er meget fleksibelt, lite og barnehagevennelig. Det kan brukes i skauen, det kan festes rundt en grein. Det kan brukes som oppsett når barna lager animasjon. Det kan stå på gulvet eller festes i en gardinstang. Det er et hav av muligheter med dette ekstrautstyret.


mandag 19. oktober 2015

AppTips DragonBox Numbers - lek med tall og antall


Numbers er en nokså ny app fra utviklerene i We want to know, det norske firmaet som har utviklet den anerkjente appen DragonBox. Les mere om DragonBox hos Barnevakten.nohttp://barnevakten.no

Beskrivelse fra itunes
"Gi barnet ditt nøkkelen til matematikkens fantastiske verden. DragonBox Numbers er designet for å bygge opp tallforståelse og tallferdigheter hos barn mellom fem og åtte år. Spillet gjør det lekende lett for ditt barn å utvikle en intuitiv forståelse for hva tall er, hvordan de virker, og hva man kan gjøre med dem. DragonBox gjør tall levende ved å forandre dem til fargesprakende og vennlige Nooms. Noomsene kan stables, deles, kombineres, sorteres og sammenliknes på alle mulige måter. Barnet ditt vil kose seg med å eksperimentere med Noomsene for å bygge forskjellige tall. Appen består av tre forskjellige typer spill. Spillene gjør det mulig for barnet ditt å leke med Noomene på flere forskjellige måter, slik at de kan fordype seg i en verden laget av grunnleggende matematikk. Sandkassen er laget for fri lek og utforskning med Noomsene. Det er også et godt verktøy som foreldre og lærere kan bruke til å forklare matematiske begreper og konsepter." finn appen HEROm matte i barnehagen

I barnehagen har vi en leken tilnærming til tall. Hos de yngre barna er særlig sortering og telling til ti en aktivitet mange liker. Vi leker oss med praktisk tilnærmin, baking, bingo både analog og digital og teller og sorterer. Mange av de eldre barna er særlig opptatt av poeng og tar med seg engasjement og inspirasjon fra ulik type spill inn i lek. De samler poeng, sorterer, legger sammen og trekker fra. En del knekker mattekoden og er opptatt av å legge sammen antall, noen har også oppdaget mulighetene med å trekke fra.


Barn og læring

Vi erfarer ofte at spennet er enormt. Hos de eldre barna kan det variere fra barn som ennå ikke er så opptatt av tall til fireåringer som legger sammen tresifrede tall. Barn som forstår at 54% nesten er halvparten, barn som kan lese tall opp 74 569 når de oppnår høye poengscore i digitale spill og barn som teller på fingrene når de forsøker å legge sammen to pluss to.

Barnehagen, en arena for omsorg, mangfold, lek og læring

For oss som jobber i barnehage handler det om en omsorgsfull tilnærming til hele barnet, det er mye læring i god omsorg og mye omsorg i gode læringsprosesser. Uansett skal vi alltid være varsomme med å ”bruke” barnas lek for å implementere våre forhåndsdefinerte læringsmål. Vi må være tilstedeværende i lek og ta del i deres interesser. Det handler også om å tilby aktiviteter til barna som har denne ekstra interessen og forståelsen, samtidig som vi skal bidra til nysgjerrighet og glede ved å lære hos de som ennå ikke er så opptatt av tall, eller de synes det er mer enn nok å telle til ti og gjenkjenne tallene under ti. I et læringsperspektiv er derfor det viktigste vi kan bidra med, støtte, nysgjerrighet og gleden ved å lære nye ting. Læring er en livslang prosess, i barnehagen er det viktig at vi tar på alvor å styrket barnets aktive og nysgjerrige rolle, ikke den passive mottageren av informasjon.
 

Barn er forskjellige

Barnehagens utgangspunkt skal være der barna er. Vi skal bidra til at de får utvikle den lange leken men samtidig ha i bakhode våre forpliktelser i forhold til rammeplanen. Det kan være rammefaktorer som gjør dette utfordrende, les personaltetthet.

Når det er sagt så er det også slik at det er rom for voksen initierte aktiviteter i barnehagen, enkelte barn er tidvis nokså avhengig av det. Det kan handle om mange ting. Vi voksne bruker ulike strategier og tilnærminger for å arbeide med å få alle inn i lek. Slik at alle barnehagebarn opplever at barnehagen er en trygg og innholdsrik arena preget av vennskap og mangfold. Barnehagen er sosial arena, tidvis ”hypersosial” og det kan være utfordrende for enkelte. Derfor er det viktig at vi voksne har mange verktøy i vår verktøykasse, og tilby mange og varierte muligheter slik at alle har det fint.


Endret aldersgrense på Minecraft appen


Anbefalt aldersgrense for appen Minecraft var fire da vi startet å bruke den. Den er nå satt til ni på grunn av det Medietilsynet omtaler som ”mild tegneserievold. Minecraft har variert aldersgrense avhengig av plattformen den spilles fra. I Medietilsynet sin rapport fra 2014  om barn og digitale medier skrives det: ”Spillet er tilgjengelig på flere plattformer, og Xbox 360 utgaven har PEGI aldersanbefalingen 7 år. Dette er fordi den inneholder ikke-realistisk vold mot fantasikarakterer, bilder og lyd som trolig er skumle for barn og ikke-realistisk vold mot lite detaljerte menneskelige karakterer. ”

http://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/2015/rapport_barnogmedier_2014.p


Dette henger sammen med at man kan ta og miste liv, f.eks til creepers eller ta liv av creepers og andre figurer. Dette kan man kan skru av i innstillingene på iPad når man oppretter en ny verden, enten man vil i creative eller survival. Mere om Minecraft i innlegget "Minecraft, en kort forklaring" og Minecraft i barnehagen"

Appen World craft Dream Island tilbyr noe av det samme som Minecraft når det kommer til bygging, denne appen har anbefalt aldersgrensen på den er fire år.

tirsdag 13. oktober 2015

Språkarbeid i barnehagen


Hvordan jobber dere med språk i barnehagen? 
"Stadig flere barn lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er en utbredt holdning at språkutviklingen går av seg selv bare barna går i barnehagen. En annen holdning er at barn bare trenger å lære ukomplisert og enkelt språk. - Selv om barn ikke gis formell opplæring i andrespråket, er det ikke slik at arbeid med det nye språket er «lett som en lek» eller at barna lærer bare et enkelt «sandkassespråk», sier høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark, Gunhild Tomter Alstad"(http://www.hf.uio.no/iln/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2014/alstad.html)
Eksempler på språkarbeid i noen av våre barnehager: 

Om eventyr i barnehagen, på fargejakt, barnas egne bøker og om appen Book Creator.
Prosjektet "Her er jeg - hvem er du?" Romsaas barnehage og Myrertoppen barnehage

Innlegg om profesjonsfaglig digital kompetanse.


Nasjonale ressurser i språkarbeidet

 • Det finnes mange verktøy og en del ressurser vi kan bruke som støtte i språkarbeidet i barnehagen. Utdanningsdirektoratet har egne ressurssider hvor vi kan lese om dette emne. Innholdet kan lastes ned som PDF filer og printes ut, på den måten blir det nokså tilgjengelig å dele innhold rundt på avdelingene i barnehagen. http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Sprak/sprakveileder/


  Appen tegnebrett: Ku oppå bussen, bak bussen, foran bussen etc.
  Mer om preposisjoner og  preposisjoner i praksis. 


  Apper til hjelp i språkarbeidet, f. eks med Språkkista og Sound Touch. Mer om innstillingsmuligheter i appen Sound Touch.    


  Barnas fortellinger

  Fortellinger er viktig i barnehagen, både barnas egne, tradisjonelle og de vi lager sammen. Gåter er veldig populært hos de eldste. Gåter kan være vanskelig når man skal lære nytt språk, men det kan også være noe vi leker oss med da det åpner opp for mange muligheter.

  Kjente gåter som svensken, dansken og nordmannen er populært. Det dukker tidvis opp nye gåter,  av og til helt ukjente gåter og innimellom åpenbart  selvkomponerte gåter. Gjerne uten poeng, men det er ikke alltid det viktige det viktige er at vi forteller og leker oss med historier.

  Barn: "Si skjelett!"
  Voksen: "Skjelett"
  Barn: "Rumpa de er på internett"

  "Det var to tannpirkere som var ute å gikk, så møtte de et pinnsvin. Så sier den ene til den andre. Der kommer bussen".

  Fra tegning til fortelling

  "Hvordan trekke barna inn i vurderingsarbeidet for å heve kvaliteten i bhg?" dukket opp som en relevant problemstillingen mens jeg jobbet som student i praksis. Barns medbestemmelse var da som nå et aktuelt begrep i den pedagogiske hverdagen. Men hvordan snakke med barn om dette?

  Jeg tok utgangspunkt i styrt tegneaktivitet kombinert med barneintervju og kalt det for Fra Tegning Til Fortelling. Etter hvert videreutviklet det seg til å bli en støtte i mye av det pedagogisk arbeid i barnehagen. Både i språkutviklingen og kreativ prosesser. Særlig hos barn som tegnet lite av mangel på interesse for tegning og for barn som var selvbevisst på en slik måte at det hemmet gleden ved å tegne.

  Les mer HER

  Mvh prosjektleder Cathrine