fredag 31. oktober 2014

Pysjfest med disko, bamsegjemsel og bamsesykehus


I dag har det vært fest i barnehagen. De aller fleste barna kom i barnehagen med pysjen på og bamsen under armen. Vi hadde discotek, bamsegjemsel og bamsesykehus.

Vi startet festen med disco hvor det gikk i sanger fra MGP junior. Vi slo på projektoren og fant en youtube-video med masse farger og mønster som bølget fram og tilbake. Bamsegjemsel går ut på at man samler inn alle bamsene til barna og gjemmer disse rundt på avdelingen. Når det er gjort skal alle barna lete etter sin egen bamse. Det ender alltid med at på slutten må alle de voksne gå å lete sammen med barnet fordi vi ikke husker hvor vi har gjemt bamsen. Men alle dukket opp til slutt.

Før vi gikk ut fikk vi også tid til et lite bamsesykehus hvor bamser med all verdens skader og sykdommer måtte inn for operasjon og pleie.

Etter at middagen var ferdig var festen over og vi løp ut i regnet.Sykehuskø...

torsdag 30. oktober 2014

Sanselige miljøer, nye muligheter


Hos 2-åringene: Vi kobler iPad opp mot takhengt prosjektor, starter appen FluidMotion. Små fingre berører skjermen, og farger starter å bevege seg rundt. De andre barna oppdager at det skjer noe på veggen. Fargene beveger seg og forsvinner. Barna peker, jubler, prøver å fange fargene. Når to barn peker på skjermen sammen, da blir det ekstra mye farger.

tirsdag 21. oktober 2014

Bokstaver og ord


To av førskolebarna har utforsket "tegnebrett" appen sammen med en voksen. De hadde lyst til å skrive navnene sine. Barna syntes det var veldig gøy å skrive , og når de hadde skrevet ordet ferdig kunne man flytte ordene rundt omkring på skjermen. " Men jeg kan jo flere ord", sa en av dem... så fortsatte de og skrive ord de kunne. Deretter fikk barna en voksen til å lese hva som stod på skjermen.  Etterhvert kom det noen små barn som også ville skrive, så da fikk de hjelp av førskolebarna. 

Veslefrikk, Vardefjellet barnehage

Tall i barnehagen


To av førskolebarna prøver seg på Math bingo appen. Bjørnefigurene bruker de til å telle med. De setter opp bjørner og trekker bort for å se hvor mange som blir igjen, så trykker dem på riktig svar.
Vill jubel når de teller riktig . 

Kvitebjørn, Vardefjellet

mandag 13. oktober 2014

Profesjonsfaglig digital kompetanse i Norlandia barnehagene


Barnehagenes ansatte skal få kunnskaper, holdninger og erfaringer slik at deres digitale kompetanse øker. På den måten sikrer vi at alle barn i Norlandia sine barnehager får erfaringer med hensiktsmessig bruk av digitale verktøy.

Profesjonsfaglig digital kompetanse i Norlandia barnehagene

Kreativ bruk, innsikt i pedagogiske prosesser, IKT som verktøy i spesialpedagogikk, språkopplæring og andre læringsprosesser. Bildebruk, etikk, personvern, barnehagen i sosiale medier og tradisjonelle medier. Dokumentasjon og pedagogisk bruk av dokumentasjon.

Barnehagen må være bevisst hva de kommuniserer ut og åpner opp for av deling fra sin virksomhet, særlig dokumentasjon om barna. Fokus på de voksnes definisjonsmakt i dokumentasjonsarbeidet, personvernloven har sine begrensninger da barnehageansatte også har ansvar for at barnas integritet ivaretas.


Profesjonsfaglig digital kompetanse from Norlandia Barnehagene on Vimeo.

Hensiktsmessig bruk


Utgangspunktet for hensiktsmessig bruk er pedagogiske- og kreative prosesser. Slike prosesser kan være både vokseninitierte og/eller starte i barnegruppa. Digitale verktøy skaper nye muligheter i eksisterende praksis og kan starte unike prosesser som videreføres i mer tradisjonelle rammer. Fortellerglede, analoge og digitale bøker, skape egene bøker, lage filmer, aimasjon, digital skattejakt m.m. Medieinntrykk kan påvirker leken- barnehagen kan da bidra til felles referanser om det er få av mange som ikke har de samme referansene. På samme måte som når vi f.eks leser Kardemommeby om mange har vært på teater i helgen og vi ser det påvirker leken. Spill, foto, lage film, tegninger, finne ut mer om det barna er interessert i og fordi det er gøy.


Intro til prosjektet from Norlandia Barnehagene on Vimeo.

Sosial utjevning


Barnehagen har som mandat og være sosialt utjevnende. Det handler både om de barna som spiller aleine hjemme og det handler om de som ikke har tilgang. I barnehagen skal alle få erfare sosiale prosesser og kreativ bruk.

Pedagogisk oppfølging


Det er ikke gitt det er hensiktsmessige prosesser fordi barna tilsynelatende er fornøyde, de voksne må være tilstede, følge opp og vite hva som skjer. Derfor er det avgjørende at barnehagenes ansatte har profesjonsfaglig digital kompetanse.


I prosjektet jobber vi mye med kompetanseheving rundt etikk, bildebruk og personvern.


For mer inspirasjon se også digital praksis i Myrertoppen barnehage.

Prosjektbloggen


Bloggen inneholder tips, informasjon og innhold fra pilotprosjektet. Bloggen er en ressursbank, digitalt galleri og arkivskap fra alle barnehagene.

Orientering til prosjektansvarlige


Region Romerike og Vest startet høsten 2014,  region Troms, Norland og Oslo startet opp våren 2015

Mer om Norlandia barnehagene, se HER

Arbeidsmetode i prosjektet

To prosjektansvarlige i hver barnehage kurses over en hel dag, de får oppfølging, veiledning og tilgang til ressurser som kan brukes til kunnskapsdeling med øvrigt personale. De to prosjektansvarlige videreføre prosjektets målsetting inn i egen barnehage slik at de kan jobbe med digitale verktøy på en måte som passer inn i deres praksis. På prosjektbloggen deler vi kunnskaper og erfaringer fra prosjektarbeidet. De daglige lederne er enten med på denne dagen, eller får informasjon om innhold og arbeid i prosjektet av prosjektleder i andre sammenhenger. Det er viktig at leder har innsikt og oversikt i dette arbeidet, da det handler om pedagogisk praksis i barnehagen.


Faglig orientering

Heldagskurs med prosjektansvarlige, to fra hver barnehage

Gjennomgang av innhold og ressurser i prosjektet
Gjennomgang av prosjektperiodeplan
Forventningsavklaring
Leveranse

Innhold

Kreativ bruk av digitale verktøy
IKT i Rammeplanen
Spillglede i barnehagen
Språkarbeid i barnehagen
De yngste
Pedagogisk dokumentasjon
iPad som verktøy i lek, læring, kreativitet og spesialpedagogikk


Veiledningsfilmer og Apptips

Kreativ bruk av digitale verktøy
Spillglede i barnehagen
Div AppTips, se mer HER

Informasjonsskriv

Forslag til IKT framdrift
Informasjonsskriv til foreldrene
Om dokumentasjon
Innholdet i utstillingen
Etikk, bildebruk og personvern
Stikkord til møter


Ulike veilderer

Veiledere, didaktiske opplegg
Veiledere, "hvordan bruke enkelt apper"