fredag 10. november 2017

Digital praksis i barnehagen-fra konsument til produsent

Prosjekt Digital praksis i Norlandia barnehagene


Prosjektet digital praksis i Norlandia barnehagene startet i januar 2014 og ble avsluttet i desember 2015. Formålet var at barnehageansatte skulle lære seg å benytte teknologi i pedagogiske prosesser sammen med barna. Det handlet om de voksnes kompetanse slik at barna skulle erfare og se muligheter, utgangspunktet var "Fra konsument til produsent". Et slagord som Myrertoppen barnehage tok i bruk i 2010 da barnehagen startet et utviklingsprosjekt runt pedagogisk bruk av IKT i barnehagen.

Målsetting:
Implementere og utvikle bruk av digitale verktøy i Norlandia Barnehagene / Förskolor
Digitale verktøy benyttes aktivt som et virkemiddel i det pedagogiske arbeidet
Blogg som dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet

Leveranse
Gi barna kunnskap, holdninger og ferdigheter knyttet til digitale verktøy i kreativitet, lek og læring, som et ledd i barnehagens mandat for sosial utjevning.
Bruk av digitale verktøy skal særlig styrke det pedagogiske arbeidet innenfor fagområdene:

- Kommunikasjon, språk og tekst

- Antall, rom og form

- Kunst, kultur og kreativitet

Dokumentasjon av prosjektet og barnas arbeider legges på en åpen, felles blogg


Vider arbeid med digital praksis i og fra Norlandia barnehagene


Arbeidet med digital praksis i barnehagen har nå resultert i at mange av Norlandia sine ansatte har ett bevisst forhold til innholdet i begrepet profesjonsafaglig digital kompetanse og vet hvordan og hvorfor de skal jobbe for å opprettholde de pedagogiske prosessene rundt digitale verktøy.

Denne høsten skal flere Norlandia ansatte delta med innhold fra sin praksis på SettDagene. Dette er en konferanse som var ny i Norge i fjor da jeg deltok i referansegruppa og fikk anledning til å komme med innspill til innhold og foredragsholdere som jeg mente kunne bidra til faglig og inspirerende innhold på barnehagesporet.


Hilsen Cathrine Fragell Darre 

Profesjonsfaglig digital kompetanse from Norlandia Barnehagene on Vimeo.Farger på ris from Norlandia Barnehagene on Vimeo.