tirsdag 17. desember 2013

Digital dannelse starter med voksnes kompetanseDag en i pilotprosjektet er gjennomført, Furulund barnehage i Lillestrøm er nå i gang med kreativ og pedagogisk bruk av digitale verktøy i barnehagen. I det nyeste Barnehageforum er Barbro Hardersen fra Senteret for IKT i utdanningens barnehageprosjekt, gjesteredaktør. De bærende elementene gjennom hele bladet er IKT i barnehagen. Dette bladet skal alle pilotbarnehagene få, de fikk også annet materiell fra Senteret for IKT i utdanningen.

Linker til rapporter og annet arbeid rettet mot barnehager og barnehagelærerutdanningen.

Vi startet med å se på hva de har av utstyr og hvordan dette kan trekkes inn i deres tema, satsningsområder, Rammeplanen og øvrig pedagogisk arbeid. Vi brukte en del tid på å sette opp hvordan de kan jobbe med IKT i en pedagogisk kontekst videre. Det handler om å løfte fagkompetansen hos de ansatte slik at barna blir gitt muligheter til å møte IKT som verktøy. Digitale verktøy til å skape med, holdninger rundt nettbruk, bildebruk, spillglede og vaner.


Digitale fortellinger blir et utgangspunkt når Furulund barnehage skal fortsette i sitt arbeid i dette prosjektet.

I dag så vi på iPadene, la inn kode fra innkjøpt gavekort slik at de kunne starte å kjøpe apper som vi mener er hensiktsmessige og starte med. Vi valgte noen Apper for å skape med og noen for å spille med. Vi snakket om barns medieinntrykk og hvordan de tar disse inntrykkene over i lek og hvordan de inspireres av både tv, bøker og spill. Evnen til å konsentrere seg over tid, oppleve spill i en sosial kontekst hvor samhandling, språkutvikling og sosial kompetanse er bærende faktorer. Vi snakket også om felles referanser, gleden og opplevelsene barna opplever i ulike sammenhenger i fellesskap og barns egen kultur.

Det var en fin dag i Furulund barnehage med initiativrike og innsiktsfulle voksne som gleder seg til å fortsette arbeidet med pilotprosjektet. De har innsett viktigheten av at barnehagene tar digital praksis på alvor, det handler om hva, hvordan og hvorfor. Dette skal denne barnehagen og de andre barnehagene arbeide med parallelt med all annen viktig aktivitet i barnehagen. Digitale verktøy er en del av verktøykassa vår sammen med mange andre verktøy.


Furulund barnehage i Lillestrøm, toåringerSound touch lite

Barna synes det var spennende med den nye ipaden. Den første gutten tar styringen med en gang, tydelig at han har iPad hjemme. Den andre gutten er fornøyd med tilskuerrollen. I starten trykker de ofte på reklameknappen. (Må laste ned fullversjonen!!) Guttene snakker mye om de ulike dyrene og feks likhetene mellom sau/geit og esel/hest. De sitter lenge (over 15 minutter) og trykker om og om igjen. De sier hvilket dyr de ser, lager lyden til dyret og peker ivrig mens de forteller til meg. De snakker også om bondegårdsbesøket vi var på i vår og at vi fikk prøve å ri på hest. Etterhvert når alle dyrene er trykket på x-antall ganger, finner de ut at det er bilder av kjøretøy der også. De trykker på bil-ikonet og får opp masse ulike kjøretøy. Så begynner prosessen på nytt og de sitter å trykker på bil, båt, fly osv. De forteller om egne erfaringer med kjøretøyene osv.


Photo Booth

Gutt en har fremdeles styringen, synes det er morsomt å se seg selv flere steder. Han trykker på de ulike filtrene og tøyser foran kamera. Han snur også på iPaden slik at han ser de andre på skjermen. Etterhvert kommer flere barn til og vil være med på bildene. De tøyser, vinker og gjør seg til foran kameraet. Så sergutt en knappen for VIDEO og jeg spør om han vil trykke på den, det gjør han. Jeg filmer og barna tøyser foran kameraet. Etterpå viser jeg filmen til barna og de synes det er super gøy!


Notat til meg selv; barna blir veldig fengslet av ipaden. Viktig å klargjøre hvor lenge de skal holde på. Si fra litt før jeg har tenkt å avslutte. (Eks. Se på to dyr til før vi skal legge fra oss iPaden.)

Pilotansvarlig i Furulund barnehage

Furulund barnehage i Lillestrøm, femåringer


Vi sitter på et grupperom, fem femåringer og en voksen sammen med dem. Prosjektleder sitter og observerer og noterer underveis. En iPad ligger på gulvet når barna kommer inn, de svinser litt rundt og samler inn noen matfigurer i filt. De blir oppmerksomme på iPaden.

”Hvis den ligger der så kan vi gjøre noe med den” konkluderer ett av barna, det har hun rett i.

”Det er sånn, lage TV”, sier en annen. Den tredje sier: ”Kanskje det, men sånn der er jeg skikkelig god på”. Hun starter opp appen Cut the rope.

En av jentene spiller litt, så hun: ”jeg var god”. En annen: ”kan jeg prøve”.

En av jentene sier: ”du kan spille så mange du vil, så kan vi spille så mange vi vil”.

”Hva skal jeg trykke på? Hva med det, kanskje det er en tegne ting?”

De fem jentene diskuterer og avklarer, de er noe usikre på rekkefølgen i hvem sin tur det skal være etter den første. Etter hvert har de tilsynelatende funnet en ordning. Når en av jentene åpner en app så sier hun til den voksne: ”Har dere bare kommet til den ene banen? Jeg er god altså, skal jeg hjelpe deg å komme til den andre?”

”Nå skal vi prøve noe kult, jeg klarte det. Jeg sa jo at jeg kunne hjelpe deg med den andre banen”.

En av barna starter å synge: ”Han er suveren, bil nummer en”, de andre stemmer i…..”på racerbanen vet du vel”…..”Rory”…..

”Ja, jeg klarte det igjen.”

Barna er engasjert, de spør, de hjelper, de bidrar og av og til er de litt utålmodige.


I denne situasjonen valgte vi å legge iPaden frem og se hva som skjedde, se hvordan det fant ut av det og dannet turordning. Avhengig av hvilke barn, antall barn og andre faktorer kan det også være hensiktsmessig at den voksne tidlig definerer rekkefølgen.

Barna utforsker og de ler, de ler særlig godt når de finner et bilde av den voksne, et bilde som viser den voksne i rare filtre i appen Photoboot. Den voksne har tatt skjermbilde (trykk inn hjem og av knappen samtidig, bildet legger seg i iPadens fotoalbum) mens hun så seg selv i alle ni fvariantene av filtre i Photobooth. Ungene synes det er et usedvanlig gøyalt bilde.

”Kan vi ta et bilde?”

Etter kort tid er barna allerede merkbart bedre på å respektere at den som har iPaden er den som skal ta på skjermen og utføre, de har selv justert seg og sitter og kommer med innspill uten å ta på skjermen. Innimellom er det noe utålmodighet hos et par av dem, men vi voksne kommer med innspill at om man kan hjelpe om den som spiller ønsker hjelp. Og at for noen er dette første gang og da må man få prøve på egenhånd.

En av dem starter opp Math Bingo, barnets navn skrives inn og hun velger en figur som kobles til navnet.

Ulike pluss oppgaver kommer opp, barna spør hverandre, den voksne og teller på fingre.

Fire + en, barna teller til fire på en hånd. En annen hjelper til når det blir feil, bidrar med en finger og oppmuntrer den første til å prøve igjen. Du hadde rett siter jenta som fikk hjelp. De var hjelpsomme og støttende. ”Du kan låne noen hender!”

De bruker hverandre og den voksne sine hender og kommer frem til mange svar. Oppgaven syv +syv kommer opp, den er litt vanskelig. Barnet bruker flere hender, teller fra en til syv og skal så starte på de neste to hendene. Hun starter forfra, en to….nei, så tar hun seg inn i det igjen. Ser på de første syv fingrene hun telte, hopper så over på de neste og starter åtte, vi, osv opp til 14

Etter en stund åpnes en annen app, Toontastic. De titter litt rundt i den men vi velger å gå ut derfra igjen da det kommer opp at de ønsker å lage julekort å sende til nissen. Den voksne spør om de trur nissen har mail. Barna mener at de kan prøve å sende.