tirsdag 6. mai 2014

Praktisk og barnevennelig oppsett til iPad


Net­tbrett kan brukes som kreativt verk­tøy med barna, det kan også være fan­tastiske verk­tøy for de vok­sne i barne­ha­gen. Jobben med å lage pre­sen­tasjoner til per­sonal– eller forel­dremøte kan enkelt gjøres med net­tbrett. Filmer, bøker, bilder, teg­ninger osv lig­ger lagret og lett tilgjen­gelig på net­tbret­tet, på den måten kan man spare mye tid når man arbei­der med for­bere­delsene. Dette hentes lett frem for å se direkte fra appene, bilderullen eller det kan legges inn i ulike pre­sen­tasjoner. Vi kan pre­sen­tere i apper som f.eks Key Note, Book Cre­ator eller iMovie. App-tips, til bruk i barnehagen.

Oppset­tet på bilde er iOg­ra­pher, skrudd fast i en Goril­la­pod hybrid. Dette oppsette gjør det veldig tilgjen­gelig for barne­hage­barn å leke og lage med iPad.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar