onsdag 5. juni 2013

Om Norlandia barnehageneNorlandia Barnehagene er Norlandia Care Groups barnehagedivisjon. Tidligere het vi Tromsø Barnehagedrift, Barnekompaniet, Småstrilane, Barnehagegruppen og VIFO Barnehagene.
Akkurat nå etableres nye nettsider til hver enkelt barnehage. Sidene vil være klar i løpet av mars 2013.

Norlandia Barnehagene
Vi etablerer og drifter barnehager og er en av Nordens største aktører. Alle våre barnehager er nå samlet under én og samme merkevare – Norlandia Barnehagene. Vi er representert med 7 regioner: Nord, Nordland, Vestlandet, Romerike, Oslo, Stockholm og Malmö.

Barn skal trives og vokse hos oss – fra den dagen de kommer gjennom porten for første gang, til den dagen de begynner på skolen! Denne holdningen er reflektert i vår pedagogiske visjon ”- med livslang lyst til lek og læring”, en holdning som også er utgangspunkt for vår logo - treet. Visste du at vårt tre strekker seg, vokser hele livet, beskytter og at det byr på oppdagelser? Treet skal inspirere oss til å gjøre vårt beste for at hver dag hos oss er en god dag, fylt med livsglede, lek og læring.

Lek og læring
”- med livslang lyst til lek og læring” er vår pedagogiske visjon og uttrykker vårt felles faglige grunnsyn. For å realisere dette satser vi på fleksible løsninger, tilpasset hvert enkelt barn og barndommens egenverdi. Med vår barnehagefaglig og pedagogiske kompetanse satt i system, er vi et trygt valg for foreldre.
Vi har et kvalitativt godt og utviklende pedagogisk tilbud. Dette har barna stort utbytte av blant annet når det gjelder språkutvikling, sosial kompetanse og vennskapsrelasjoner.

Lokale variasjoner
Barnehagene våre er etablert og utviklet av lokale ildsjeler, som ville skape flotte og trygge rammer for barna i nærmiljøet. Det er skapt sterke og inspirerende lokalkulturer, som gjør barnehagene til et godt sted å være – både for barn og voksne. Norlandia barnehagene skal ivareta og videreutvikle den kulturen. Samtidig legger vi til rette for utveksling av kunnskap og erfaring mellom våre barnehager, mellom kommuner og fylker, så vel som over landegrensene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar