fredag 21. juni 2013

Prosjekt- digital praksis i barnehagen


Implementere bruk av digitale verktøy i Norlandia barnehagene


Vi starter med to pilotbarnehager i Oslo, hvem vil?

Bakgrunn

Digitale verktøy og sosiale medier er en del av det samfunnet vi lever i og den virkeligheten barna vokser opp i. Hvordan vi i barnehagen kan bidra til at barna får kunnskap, holdninger og ferdigheter knyttet til digitale verktøy er derfor av stor betydning.

IKT i barnehagen bør handle om digitale verktøy i kreativitet, lek og læring, og som et ledd i barnehagens mandat for å jobbe med sosial utjevning. Digitale verktøy skal være en del av mangfoldet i barnehagen, en bevisst tilnærming fra de voksne er avgjørende.
Interesserte kan ta kontakt: norlandiabarnehagene@gmail.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar