tirsdag 17. desember 2013

Digital dannelse starter med voksnes kompetanseDag en i pilotprosjektet er gjennomført, Furulund barnehage i Lillestrøm er nå i gang med kreativ og pedagogisk bruk av digitale verktøy i barnehagen. I det nyeste Barnehageforum er Barbro Hardersen fra Senteret for IKT i utdanningens barnehageprosjekt, gjesteredaktør. De bærende elementene gjennom hele bladet er IKT i barnehagen. Dette bladet skal alle pilotbarnehagene få, de fikk også annet materiell fra Senteret for IKT i utdanningen.

Linker til rapporter og annet arbeid rettet mot barnehager og barnehagelærerutdanningen.

Vi startet med å se på hva de har av utstyr og hvordan dette kan trekkes inn i deres tema, satsningsområder, Rammeplanen og øvrig pedagogisk arbeid. Vi brukte en del tid på å sette opp hvordan de kan jobbe med IKT i en pedagogisk kontekst videre. Det handler om å løfte fagkompetansen hos de ansatte slik at barna blir gitt muligheter til å møte IKT som verktøy. Digitale verktøy til å skape med, holdninger rundt nettbruk, bildebruk, spillglede og vaner.


Digitale fortellinger blir et utgangspunkt når Furulund barnehage skal fortsette i sitt arbeid i dette prosjektet.

I dag så vi på iPadene, la inn kode fra innkjøpt gavekort slik at de kunne starte å kjøpe apper som vi mener er hensiktsmessige og starte med. Vi valgte noen Apper for å skape med og noen for å spille med. Vi snakket om barns medieinntrykk og hvordan de tar disse inntrykkene over i lek og hvordan de inspireres av både tv, bøker og spill. Evnen til å konsentrere seg over tid, oppleve spill i en sosial kontekst hvor samhandling, språkutvikling og sosial kompetanse er bærende faktorer. Vi snakket også om felles referanser, gleden og opplevelsene barna opplever i ulike sammenhenger i fellesskap og barns egen kultur.

Det var en fin dag i Furulund barnehage med initiativrike og innsiktsfulle voksne som gleder seg til å fortsette arbeidet med pilotprosjektet. De har innsett viktigheten av at barnehagene tar digital praksis på alvor, det handler om hva, hvordan og hvorfor. Dette skal denne barnehagen og de andre barnehagene arbeide med parallelt med all annen viktig aktivitet i barnehagen. Digitale verktøy er en del av verktøykassa vår sammen med mange andre verktøy.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar