tirsdag 13. oktober 2015

Språkarbeid i barnehagen


Hvordan jobber dere med språk i barnehagen? 
"Stadig flere barn lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er en utbredt holdning at språkutviklingen går av seg selv bare barna går i barnehagen. En annen holdning er at barn bare trenger å lære ukomplisert og enkelt språk. - Selv om barn ikke gis formell opplæring i andrespråket, er det ikke slik at arbeid med det nye språket er «lett som en lek» eller at barna lærer bare et enkelt «sandkassespråk», sier høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark, Gunhild Tomter Alstad"(http://www.hf.uio.no/iln/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2014/alstad.html)
Eksempler på språkarbeid i noen av våre barnehager: 

Om eventyr i barnehagen, på fargejakt, barnas egne bøker og om appen Book Creator.
Prosjektet "Her er jeg - hvem er du?" Romsaas barnehage og Myrertoppen barnehage

Innlegg om profesjonsfaglig digital kompetanse.


Nasjonale ressurser i språkarbeidet

 • Det finnes mange verktøy og en del ressurser vi kan bruke som støtte i språkarbeidet i barnehagen. Utdanningsdirektoratet har egne ressurssider hvor vi kan lese om dette emne. Innholdet kan lastes ned som PDF filer og printes ut, på den måten blir det nokså tilgjengelig å dele innhold rundt på avdelingene i barnehagen. http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Sprak/sprakveileder/


  Appen tegnebrett: Ku oppå bussen, bak bussen, foran bussen etc.
  Mer om preposisjoner og  preposisjoner i praksis. 


  Apper til hjelp i språkarbeidet, f. eks med Språkkista og Sound Touch. Mer om innstillingsmuligheter i appen Sound Touch.    


  Barnas fortellinger

  Fortellinger er viktig i barnehagen, både barnas egne, tradisjonelle og de vi lager sammen. Gåter er veldig populært hos de eldste. Gåter kan være vanskelig når man skal lære nytt språk, men det kan også være noe vi leker oss med da det åpner opp for mange muligheter.

  Kjente gåter som svensken, dansken og nordmannen er populært. Det dukker tidvis opp nye gåter,  av og til helt ukjente gåter og innimellom åpenbart  selvkomponerte gåter. Gjerne uten poeng, men det er ikke alltid det viktige det viktige er at vi forteller og leker oss med historier.

  Barn: "Si skjelett!"
  Voksen: "Skjelett"
  Barn: "Rumpa de er på internett"

  "Det var to tannpirkere som var ute å gikk, så møtte de et pinnsvin. Så sier den ene til den andre. Der kommer bussen".

  Fra tegning til fortelling

  "Hvordan trekke barna inn i vurderingsarbeidet for å heve kvaliteten i bhg?" dukket opp som en relevant problemstillingen mens jeg jobbet som student i praksis. Barns medbestemmelse var da som nå et aktuelt begrep i den pedagogiske hverdagen. Men hvordan snakke med barn om dette?

  Jeg tok utgangspunkt i styrt tegneaktivitet kombinert med barneintervju og kalt det for Fra Tegning Til Fortelling. Etter hvert videreutviklet det seg til å bli en støtte i mye av det pedagogisk arbeid i barnehagen. Både i språkutviklingen og kreativ prosesser. Særlig hos barn som tegnet lite av mangel på interesse for tegning og for barn som var selvbevisst på en slik måte at det hemmet gleden ved å tegne.

  Les mer HER

  Mvh prosjektleder Cathrine

  Ingen kommentarer:

  Legg inn en kommentar