mandag 19. oktober 2015

AppTips DragonBox Numbers - lek med tall og antall


Numbers er en nokså ny app fra utviklerene i We want to know, det norske firmaet som har utviklet den anerkjente appen DragonBox. Les mere om DragonBox hos Barnevakten.nohttp://barnevakten.no

Beskrivelse fra itunes
"Gi barnet ditt nøkkelen til matematikkens fantastiske verden. DragonBox Numbers er designet for å bygge opp tallforståelse og tallferdigheter hos barn mellom fem og åtte år. Spillet gjør det lekende lett for ditt barn å utvikle en intuitiv forståelse for hva tall er, hvordan de virker, og hva man kan gjøre med dem. DragonBox gjør tall levende ved å forandre dem til fargesprakende og vennlige Nooms. Noomsene kan stables, deles, kombineres, sorteres og sammenliknes på alle mulige måter. Barnet ditt vil kose seg med å eksperimentere med Noomsene for å bygge forskjellige tall. Appen består av tre forskjellige typer spill. Spillene gjør det mulig for barnet ditt å leke med Noomene på flere forskjellige måter, slik at de kan fordype seg i en verden laget av grunnleggende matematikk. Sandkassen er laget for fri lek og utforskning med Noomsene. Det er også et godt verktøy som foreldre og lærere kan bruke til å forklare matematiske begreper og konsepter." finn appen HEROm matte i barnehagen

I barnehagen har vi en leken tilnærming til tall. Hos de yngre barna er særlig sortering og telling til ti en aktivitet mange liker. Vi leker oss med praktisk tilnærmin, baking, bingo både analog og digital og teller og sorterer. Mange av de eldre barna er særlig opptatt av poeng og tar med seg engasjement og inspirasjon fra ulik type spill inn i lek. De samler poeng, sorterer, legger sammen og trekker fra. En del knekker mattekoden og er opptatt av å legge sammen antall, noen har også oppdaget mulighetene med å trekke fra.


Barn og læring

Vi erfarer ofte at spennet er enormt. Hos de eldre barna kan det variere fra barn som ennå ikke er så opptatt av tall til fireåringer som legger sammen tresifrede tall. Barn som forstår at 54% nesten er halvparten, barn som kan lese tall opp 74 569 når de oppnår høye poengscore i digitale spill og barn som teller på fingrene når de forsøker å legge sammen to pluss to.

Barnehagen, en arena for omsorg, mangfold, lek og læring

For oss som jobber i barnehage handler det om en omsorgsfull tilnærming til hele barnet, det er mye læring i god omsorg og mye omsorg i gode læringsprosesser. Uansett skal vi alltid være varsomme med å ”bruke” barnas lek for å implementere våre forhåndsdefinerte læringsmål. Vi må være tilstedeværende i lek og ta del i deres interesser. Det handler også om å tilby aktiviteter til barna som har denne ekstra interessen og forståelsen, samtidig som vi skal bidra til nysgjerrighet og glede ved å lære hos de som ennå ikke er så opptatt av tall, eller de synes det er mer enn nok å telle til ti og gjenkjenne tallene under ti. I et læringsperspektiv er derfor det viktigste vi kan bidra med, støtte, nysgjerrighet og gleden ved å lære nye ting. Læring er en livslang prosess, i barnehagen er det viktig at vi tar på alvor å styrket barnets aktive og nysgjerrige rolle, ikke den passive mottageren av informasjon.
 

Barn er forskjellige

Barnehagens utgangspunkt skal være der barna er. Vi skal bidra til at de får utvikle den lange leken men samtidig ha i bakhode våre forpliktelser i forhold til rammeplanen. Det kan være rammefaktorer som gjør dette utfordrende, les personaltetthet.

Når det er sagt så er det også slik at det er rom for voksen initierte aktiviteter i barnehagen, enkelte barn er tidvis nokså avhengig av det. Det kan handle om mange ting. Vi voksne bruker ulike strategier og tilnærminger for å arbeide med å få alle inn i lek. Slik at alle barnehagebarn opplever at barnehagen er en trygg og innholdsrik arena preget av vennskap og mangfold. Barnehagen er sosial arena, tidvis ”hypersosial” og det kan være utfordrende for enkelte. Derfor er det viktig at vi voksne har mange verktøy i vår verktøykasse, og tilby mange og varierte muligheter slik at alle har det fint.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar