tirsdag 16. juni 2015

Språkutvikling i barnehagen

Appen «Språkkista» og "SoundTouch" er flittig i bruk i språkgrupper  og språktreningsarbeid i barnehagene. Vi har mange barn som har behov for dette og med disse appene har vi gode verktøy og hjelpemiddel på iPad. Språkforståelsen hos barna kan være enklere å fange opp for oss voksne når vi har flere verktøy og metoder i bruk. Enten barna snakker norsk eller andre språk, disse to nevnte appene gir oss mange valgmuligheter. 

I noen av våre barnehager har Språkkista og SoundTouch vist seg ekstra nyttig i arbeid med barn med norsk som andre språk. Når det kommer til barn og barns språkutvikling kan det ta litt tid å få oversikt, det kreves observasjoner og kjennskap til hvert enkelt barn. Det optimalet er selvsagt ansatte som snakker både norsk og barnets morsmål, men det er ikke alltid tilfelle at det er på plass fra dag en. Så da uten ansatte som snakker barnets morsmål, og foreldre som ikke har forutsettning for å vite hva som er aldersadekvat språkforståelse, har de ansatte en del utfordinger i språkarbeidet.

Det er selvsagt ikke en enkel løsning på slike utfordringer, men det er åpenbart det er en fordel å vite at det er en utfordring der.

Appene SoundTouch og Språkkista kan brukes både i arbeidet med å få oversikt over barnas vokabular, sette i gang samtaler og bruke nye ord sammen og skape gode aktiviteter i et flerspråklig miljø. 
 

 Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar