onsdag 12. mars 2014

Eventyrapp på storskjerm


Bukkene B, er en eventyrapp hvor barna kan delta litt i eventyret om Bukkene Bruset. De kan lede bukkene fremover, og trykke på noe småtteri underveis. Den er ikke revolusjonerende i sin utforming, de kan ikke dra eventyret alternative veier, men de synes det er fryktelig gøy at bukkene kan både fise og bæsje. Dessuten er det frosker som lager lyd, sopper som er lys og et troll som er utrolig fascinerende.  Bukkene B, er en eventyrapp hvor barna kan delta litt i eventyret om Bukkene Bruset. De kan lede bukkene fremover, og trykke på noe småtteri underveis. Den er ikke revolusjonerende i sin utforming, de kan ikke dra eventyret alternative veier, men de synes det er fryktelig gøy at bukkene kan både fise og bæsje. Dessuten er det frosker som lager lyd, sopper som er lys og et troll som er utrolig fascinerende. Når det kommer til iPad og apper så er mulighetene mange. Man kan lage noe i en app, hente det inn i en annen app og vips så er man i gang med å skape saker man ikke visste man kunne skape.

En app kan brukes på utallige måter, ett kommersielt spill kan plutselig skape en felles referanser hos barn som leker lite sammen.  Eller hva med fellessamling, 37 barn en iPad og topp stemning. Det er mulig. iPaden kan kobles opp til prosjektor, så kan lerretet brukes som ”smart Board”. Eller nesten da, barna kan vise hvor man skal trykke på storskjermen så kan den voksne gjøre det eller de kan komme og utføre oppgaven på iPaden så ser alle de andre hva som foregår på lerretet. 

Selvfølgelig kan det være hyggelig og kanskje roligere å dele opp gruppa, så man har to samlinger. Som oftest kan det være greit. En med 20 og en med 17, men det kan også være flott og dele slike opplevelser som en hel gruppe når man faktisk er 37 barn som går på en base. Slikt må sees an, noen ganger skal man ikke være så mange sammen andre ganger kan det faktisk tilføre noe. Slik som når man har fellessamlinger for hele barnehagen, og er alle barna sammen og har noe som passer for alle aldersgrupper.

Felles referanser kan komme fra felles opplevelser, bøker i samling, teater i helga, spill hjemme. Barna leker ut sine inntrykk, har tre barn vært på samme teater i helga lekes dette i barnehagen på mandag. Hvis det da er ett barn i samme aldersgruppe som ikke har sett dette er det barnehagepersonalets ansvar å bidra til at de også kan komme inn i leken. Det kan handle om å trekke fortellingen fra teateret inn i samlingsstund, eller om leken har utspring i et spill se om det er mulig å bidra slik at alle de aktuelle barna får innsikt i dette spillet. 

Det er også fryktelig gøy om de voksne spiller eventyret ut, eller om barna viser sin teaterlek versjon. Se barnas eget teater, barna lager teater til samlingsstund, 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar