tirsdag 11. mars 2014

Språkkista, app for språktrening


Mange av barnehagene i pilotprosjektet jobber med ekstra fokus på språk. Språkkisten er en app som kan tilføre barnehagenes språkarbeid en hel del. Jeg har til gode å se en norskprodusert app som har så mange valg når det kommer til ulike språk, som denne appen har. Dermed er dette en språk-app som kan egne seg ekstremt godt i barnehager hvor det er mange språkmiljøer. Men den kan også være nyttig i barnehager hvor det primært snakkes norsk. Denne appen kan være flott i spesialpedagogiske sammenhenger. Når barnehagen skal holde på med begrepstrening er dette et godt verktøy. I appen er det lagt opp til at man kan lage egne mapper med bilder og begreper, det kan være veldig nyttig for mange.

Appen tar utgangspunkt i ulike temaer fra hverdagen og disse finner man i en bildebank. Hvert tema har 30 ord og begreper. Ved å trykke på et bilde blir ordet opplest på det valgte språket. Jeg savner preposisjoner, se Preposisjoner i praksis, over, under, mellom, gjennom etc. Men dette kan barnehagen og barna lage bilder på selv. F.eks kan barna ta bilde av objekter eller hverandre under et bord, mellom to stoler, oppi en eske etc.

Det er ikke den mest kreative appen, og det var nok heller ikke intensjonen. Ønsker man å bruke den mer kreativt og trekke språkarbeidet videre kan barna f.eks. tegner tegninger i Drawing pad, lagre dem og bruke de inn i barnas egne mapper. Som igjen kan brukes til videre samtale rundt iPaden. Eller når man kobler iPaden opp til prosjektor og ser på lerret.

Eks. 1: Barna kan tegne en tegning, den kan lagres. 2: Så kan de ta bilde av ett bord. Det kan lagres. 3. Så kan bildet hentes inn fra bilderullen, og inn i Drawing pad: Dra bilde utover med fingrene for å forstørre og dekke det utover hele arket. 4: Så kan det "stemples" det fast. Når man henter bilder inn i Drawing pad følger det med en liten meny, prøv og se.

5: Deretter kan tegningen hentes frem fra bilderullen og flyttes rundt på bildet av bordet. plasseringene kan lagres, på den måten lager barnet egne bilder av over, under oppå osv.

Dette er en app som koster 349 kr. Det kan virke mye for mange, mange er blitt "bortskjemte" med at apper skal være gratis eller koste svert lite. Men det koster og utvikle spill og pedagogisk materiale. Dette er en app hvor barnehagene som brukere kan være med å utvkle eget innhold ved å ta egne bilder og opprette egne mapper. Dermed blir det svert enket å tilpasse innholdet til enkelte barns behov. Det gjør det også gøyere å arbeidet med slike oppgaver.

I språkarbeid i barnehagen er det også hensiktsmessig å holde på med barnas egne fortellinger. Da er det nyttig med apper som Book Creator (med toåringer, lage lydbok, Den lilla dinosauren, eventyr av gutt fem år, digitale fortellinger med flere apper, Ditt Eventyr, iStopMotion og andre produksjons apper. Spill og sosiale prosesser er også viktig.

Appen inneholder 20 ulike språk
: Bokmål/nynorsk, Svensk, Engelsk, Polsk, Vietnamesisk, Tyrkisk, Russisk, Arabisk, Urdu, Farsi, Sorani, Tamil, Somali, Ahmarisk, Dari, Tagalog, Litauisk, Thai, Tigrinja.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar