lørdag 28. februar 2015

Student- opplegg i Bjørneborgen barnehage
Studenten på Linerla hadde et opplegg rundt bruken av digitale medier.
Først hadde han barna med på Togrommet der de spilte Bukkene bruse ved hjelp av musikkinstrumenter. Her fikk barna selv velge hvilken lyd bukkene og trollet skulle ha.

Noen dager senere samlet han de samme barna, og så fikk de gjennomføre Bukkene bruse, men denne gangen på data. Det som han oppdaget var at barna var roligere når de brukte datamaskinen, de snakket bedre sammen, de samarbeidet bedre og de var roligere.

Konklusjonen rundt dette opplegget var at ved bruk av digitale hjelpemidler så fikk barna et bedre utbytte av det de holdt på med, de var roligere og de syntes selv at det var et morsommere opplegg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar