tirsdag 21. april 2015

Bukkene bruse, i lek, i bok, på iPad og på "storskjerm"Bukkene bruse appen er blitt veldig populær i prosjektgruppen. Vi har valgt å la barna få hver sin runde å fremføre eventyret over storskjerm.

Kommunikasjon, språk og tekst.
Barna viste eventyret for hverandre via appen «Bukkene Bruse» på storskjerm, de styrte tempoet selv. Barna lærer begreper om størrelse, tid, dyr, planter, trær osv. samtidig som de fortsetter å leke bukkene bruse i frileken. De lærte seg også nye begreper om I-pad og apper.


Antall, rom og form:
Barna telte bukkene bruse og øvde å vente på tur. De lærte seg forskjellen på liten, mellom og stor, samt først, mellom og sist.

Kunst, kultur og kreativitet:
Barna tar med seg den norske eventyr-kulturen videre og lærer seg flere måter og formidle Bukkene Bruse på. De lærer å overføre fortellingen fra I-pad, via projector over på storskjerm.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar