mandag 20. april 2015

Prosjektoppstart i Bjørnhaugen barnehage

Skjembilde fra ressursfilm i prosjektet, filmen er passordbelagt

Vi hadde et personalmøte i vinter hvor vi hadde informasjon om digitalt prosjekt i barnehagen.

Både personalet i Arken barnehage og Bjørnhaugen barnehage var tilstede da informasjonen ble gitt. Da fikk alle den samme informasjonen. Prosjektansvarlige i hver barnehage hadde ansvar for å legge frem prosjektet for de ansatte. På forhånd hadde de møte med daglig leder slik at de var godt forberedt på og hadde satt seg godt inn i prosjektet. Heftet (ressurshefte utarbeidet av prosjektleder) fble brukt som utgangspunkt for fremføringen og det ble vist ulike apper på storskjerm.

 Eks; Pic Collage, Animasjon, filmsnutt av barn i lek og eventyret om Bukkene Bruse. Det var flott at arbeidsmetoder ble visualisert (veiledningsvideoer i prosjektet).

De ulike fagområdene ble også nevnt og at vi finner de i alt vi gjør i dette prosjektet.

Personalet var positive til dette prosjektet og innstilte på at dette skulle vi klare å gjennomføre sammen.

Skjembilde fra ressursfilm i prosjektet, filmen er passordbelagt


Kunst, kultur og kreativitet:

Barna tegnet, farget og klippet ut alle bokstavene i ordene: DIGITALT PROSJEKT. Deretter målte de opp bølgepapp som skulle rekke over hele veggen. Så ble bokstavene plassert og limt fast en etter en.

Språk, tekst og kommunikasjon:

Vi pratet sammen om ordet «digitalt prosjekt» og så på alle bokstavene. Vi lyderte en og en bokstav og koblet de sammen med bokstavene vi har i navnene våre. Vi snakket også om hva vi skulle gjøre i digitalt prosjekt og barna fikk lære mange nye ord og begreper.

Antall, rom og form:

Vi telte hvor mange bokstaver det var i hvert ord og sammenlignet, det var akkurat like mange i hvert ord. Barna målte opp og tilpasset bølgepappen som skulle henges opp på veggen. Så la de bokstavene utover etter riktig rekkefølge og tilpasset slik at alle fikk plass innenfor plakaten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar