onsdag 8. april 2015

"Spille på iPad"Mange barn omtaler all aktivitet på iPad som ”å spille iPad”, uavhengig av hva de faktisk gjør på nettbrettet. Denne språkbruken er også registrert i noen av barnehagene våre. Etter arbeid i Myrertoppen barnehage, pilotprosjektet og del en (Romerike og Vest) av hovedprosjektet vårt i Norlandia barnehagene registrerer vi mer og mer at barna etterspør skapende aktiviteter, som å lage film, tegnefilm/animasjon, fotofortellinger, tegne, perle o.l.

Når barna har innsikt i mulighetene, etterspør de skapende virksomhet i vel så stor grad som å spille. I barnehagen brukes iPad som verktøy, voksne engasjerer seg og er tilstede i aktivitetene. Det er av stor betydning for at barna skal få muligheten til å erfare de skapende prosessene. Særlig i oppstarten når iPad/nettbrett kommer inn i barnehagen, etter hvert vil enkelte barn kunne styre deler av prosessene på egenhånd og i samhandling med andre barn.

Flere barnehager har registrert en utvikling i ordforrådet og språkbruken knyttet til bruk av teknologi.   
Barna spør: ”Hva skal vi lage i dag?”. "Vi leker vi lager film, kan vi filme?". "Kan vi ta bilder og lage fortelling?"

Det er av betydning at vi har et bevisst forhold til hvordan vi ordlegger oss når vi bruker teknologi i barnehagen. Om vi voksne omtaler alt som spill, gjør barna det. Gjør barna det, opprettholdes myten om at barn er spill-fikserte individer som fengsles i et pasifiserende spill-universet  når vi faktisk ser kreative barn som ønsker å dele, skape og finne ut av ting sammen med vennene sine. Hvordan barn bruker teknologi er helt avhengig av hvordan de voksne legger opp til det. Ingen vil at barn skal sitte ved skjerm hele dagen, ei vil vi at de skal sitte ved ett perlebrett eller kun spikke hele dagen. Vi skal ha mangfold, variasjon og se muligheter i barnehagen, de voksne skal ha profesjonsfaglig digital kompetanse og jobbe pedagogisk med dokumentasjon, teknologi skaper nye muligheter og gjør arbeidet enklere. 


Stine Liv Johansen er universitetslektor ved Aarhus Universitet. Hun forsker på samspillet mellom medier, teknologi og hverdagslivets praksis, med særlig fokus på lek. Hun på peket også barnas språkbruk rundt nettbrett bruk, da hun foreleste på Barnehagekonferansen i Bergen i februar 2015. Hennes konklusjon var som vi også har sett innledningsvis i

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar