fredag 25. april 2014

App på app


I forbindelse med pilotprosjektet har jeg og barna fått testet ut mange apper. Som jeg har skrevet tidligere brukte vi den første tiden på å teste ut og bli kjent med iPaden og alle programmene. Jeg snevra etter hvert hele prosjektet inn til å lage bok om Kaptein Sortebill siden han er temaet for våren. Jeg ville snevre inn bruken av iPaden for å føle at jeg hadde litt kontroll på hva og hvordan den ble brukt, jeg syntes ikke den første tiden med iPadbruk på avdelingen ga så veldig mye mer enn underholdning for barna. Da vi startet på boken ble jeg litt i tvil på om jeg hadde valgt riktig vei å gå fordi jeg følte at det ble litt for voksenstyrt, jeg tenkte at det kanskje ikke var sååå givende for barna å bruke paden når jeg bestemte så mye som jeg gjorde. Sammen med barna fant vi en gylden middelvei, jeg slapp litt på kontrollbehovet mitt og barna viste meg at de faktisk hadde full oversikt over bokprosjektet, hvordan, hvorfor og hva.


Vi har faktisk fått brukt mange av appene vi tidligere «bare har lekt med» fordi barna har hentet inspirasjon fra dem, blant annet måtte trollet fra bukkene bruse få plass i boka vår. Vi har også tegnet og diktet, jeg har tatt bilder og lagt det inn i bookcreator, så brukte vi tegnebrettet og la det inn. Barna har kledd seg ut og vi har filmet og tatt bilder, vi har brukt en app som heter Repix for å redigere bildene våre, og vi har brukt printsscreen fra andre apper som barna har blitt inspirert av.

Historien om Sortebill er nå ferdig, men barnas utforskertrang og fantasi er langt i fra tilfredsstilt og det er allerede snakk om en liten oppfølgerbok.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar