søndag 27. april 2014

iPad i språkarbeidet, digital bok med Book Creator


Barn som har språkvansker kan ofte falle litt utenfor i lek, Hvert fall når barna begynner å bli større og de bruker mer verbalspråk i leken sin. Bruk av iPad kan hjelpe disse barna inn i lek med jevnaldrende ved for eksempel å bruke apper som nettopp dette barnet mestrer godt, da får det mulighet til å hevde seg ved å lære andre barn de ulike funksjonene. Barna er ikke like avhengig av verbalspråk rundt iPaden, da det erfaringsmessig kan holde med peking og generelt kroppspråk.

Flere har erfart at iPad på avdelingen kan være et godt verktøy i forhold til språkgrupper og språkstimulering for små barn og de som trenger litt ekstra oppfølging.

Book creator har vist seg særlig nyttig i dette arbeidet. I Book Creator kan man både ta eller sette inn bilder, videoer og lydopptak. Boken kan sendes på mail når man er ferdig.

Bilder brukes mye for å stimulere språk hos barn og i enkelte tilfeller har barnehageansatte tatt bilder av et barn i løpet av dagen, samt skrevet kort hva h*n har holdt på med og med hvem. Barnet kan da se boka sammen med foreldrene i ro og mak og snakke om dagen sin i barnehagen. Boka kan sendes både egen fil og åpnes i iBook på en annen iPad, men den kan også sendes/printes ut, som PDF fil.

Med dette enkle hjelpemiddelet kan barnet både få mer erfaringer med språk, samt en tryggere tilknytning til barnehagen ved at den «tas med hjem.» Det kan være lettere for barn å snakke om ting som har skjedd i dag, «her og nå» ikke hva som skjedde for to uker siden når månedsbrevet kommer. iPaden gjør jobben med denne type dokumentasjon mye enklere siden alt kan gjøres fra den. Man slipper å fly rundt med kameraet, løpe ned på kontoret, koble til og styre for å få sendt det ut. Alt kan gjøres på avdeling så lenge man har nettilgang.

Hvordan bruke Book Creator, se egen veileder. 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar