torsdag 3. april 2014

iPad i barnehagen- noen erfaringer


AppTips og AppVeiledere

Oppstarten på pilotprosjektet

I pilotprosjektet gjør deltakerne seg mange erfaringer med å bruke iPad i barnehagen. Det er utrolig spennende å få innblikk i de enkeltes praksis og se hvordan de kobler digitale verktøy inn i dette arbeidet. Vi startet med en fellessamling med to fra hver av de tolv barnehagene. Der fikk de informasjon om "Kreativ bruk av digitale verktøy, IKT i rammeplanen og spillglede i barnehagen". 

Foredraget tok ca tre timer, og det var åpent for spørsmål underveis og etterpå. Intensjonen var å legge et felles grunnlag for at digital praksis i barnehagen handler om pedagogisk praksis, teknologien er verktøy og hjelpemidler. 
Teknologien er et verktøy i pedagogisk arbeid. Barnehagen skal bidra til økt forståelse av kreativ bruk av digitale verktøy. Det handler om hvordan og hvorfor. 
 Barna skal få erfaringer fra skapende og sosiale prosesser med bl.a. iPad. Sosiale prosesser rundt spill, deling, erfaringslæring og sosial utjevning.

Sosial utjevning 1: for de som ikke har tilgang hjemme, barnehagen kan bidra til felles referanse. Vi vet at barn leker ut inntrykk fra ulike medier, dermed kan referanser fra f.eks. spill ha betydning i lek. Her kan barnehagen bidra til økt felles referanseramme i barnegruppa. 2: de som bruker hjemme, men spiller aleine. Oppleve digitale spill i en sosial kontekst, regler og gode vaner. Erfare at iPad og annet utstyr også er verktøy til å skape med.

Derfor blir det opp til hver enkelt å se an sine barnegrupper, enkeltindivider og gruppedynamikk. Innhold og satsningsområdet å så se hvordan teknologien kan utfylle og bidra til nye prosesser, tilføre de eksisterende og skape med barna. Dette løses veldig ulikt. Men det som er viktig er at man reflekterer over egen praksis og bruker det på en måte som gir mening. Derfor ønsker vi å dele noen refleksjoner fra praksisfeltet. 

Refleksjon fra en av deltakerne

Det å få muligheten til å være med på pilotprosjektet føltes som en stor luksus og jeg tenkte meg ikke om to ganger før jeg sa ja, så kult å ha iPad på avdelingen! Den kan åpne opp for så mange nye muligheter sammen med barna. Etter første gruppesesjon kom betenkningene, er dette egentlig noe man skal bruke tid på i barnehagen? Har det godt nok pedagogisk innhold til at jeg kan forsvare bruken ovenfor foreldrene og de andre ansatte på huset? De første gangene iPaden ble brukt føltes det litt kaotisk for meg, ungene var veldig ivrige og hoppet fra app til app, alt skulle prøves, men de fikk liksom ikke satt seg ordentlig inn i hver enkelt, jeg var veldig usikker på hva de egentlig fikk ut av det utenom å ha det gøy. Krangling ble det også, fordi alle ville selvfølgelig prøve og det var vanskelig å vente på tur. Jeg syntes det var vanskelig eller unaturlig å sette føringer for hvordan og til hva iPaden skulle brukes, barna skulle jo få være med å utvikle retningen i prosjektet. Jeg lastet ned og prøvde ut apper med stor iver, «denne er kjempefin, her kan barna få masse erfaringer med matte» Når barna skulle prøve var den ikke videre populær og de falt fort tilbake til gratisappene med fin musikk og søte dyr.

Det er feil å si at barna og jeg ikke fikk noe ut av denne prøveperioden, for det første fikk de mulighet til å bli kjent med iPad som dings, det var ikke alle som hadde prøvd før, vi fikk skapt litt samhørighet i pilotgruppa, og de fikk virkelig prøvd seg når det gjelder samarbeid, turtaking og tålmodighet. Men jeg kom til slutt til et punkt hvor jeg bestemte meg for at det fremover var jeg som skulle bestemme hva, hvordan og hvorfor iPaden skulle brukes, ungene sin oppgave er å hjelpe meg.

Så, når vi setter oss ned med den nå er ungene for forhånd blitt fortalt hva vi skal gjøre og med hvilke apper. Den brukes kun til Sortebill prosjektet vårt, vi skal lage bok, og iPaden er verktøyet for å få det til. Barna har nå brukt den til å ta bilder av tegninger som jeg legger inn i bookcreator, de forteller historien, jeg skriver. De bruker tegneapper og vi spiller inn videoer, de bestemmer hva som skal inn, jeg bestemmer (stort sett) hvordan. Vi kan nå sammen eksperimentere med hvilke apper som kan brukes og legges inn i bookcreator. Min erfaring er at det nå er roligere og mer harmonisk (for meg) når vi bruker paden, jeg føler at det er mer oversiktlig for barna å holde på nå som de vet hva de skal gjøre når vi setter oss ned i gruppa. Siden vi leser gjennom boka fra gang til gang har de også selv oversikt over hva vi har gjort, de ser også progresjonen og utviklingen i prosjektet, de får nytte av dokumentasjonen.

 Kaptein Sortebill del en og del to

Jeg har fått tips om et bilderedigeringsprogram som vi skal teste ut nå fremover, så får vi se hvordan mitt og barnas prosjekt utvikler seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar