mandag 9. mars 2015

Digitale aktiviteter i Neskollen barnehageI Neskollen Melkevegen barnehage startet to avdelinger opp med prosjektet Digital praksis i barnehagen og etter hvert som vi har fått kjøpt inn mer utstyr har de andre avdelingene også kommet til. Den første tiden har blitt brukt til å bli kjent med IPAD og ulike apper. Noen avdelinger har kommet lenger enn andre men felles for alle er at vi er på uforskerstadiet der vi prøver nye ting sammen med barna. Selv om prosjektet digital praksis i barnehagen snart er over er vi i full gang med å videreutvikle oss og kommer til å ha stor fokus på dette videre framover.
Prosjekleder: Region Romerike og Vest er i avsluttningen på sitt prosjekt, men det pedagogiske arbeidet og deling på vår felles blogg fortsetter. 

Her er noe av det vi driver med i barnehagen:

IKT-samlinger: En gang i måneden har vi IKT-samlinger for personalet der det rullerer hvem som er med. På disse samlingene har deler vi erfaringer med hverandre og inspirerer hverandre til videre arbeid.

Bilder: Barna har selv tatt bilder med IPAD og digitalkamera både i barnehagen og på tur. Barna er veldig opptatt av bilde og det var derfor naturlig å jobbe videre med det.. Noen avdelinger har brukt bildene til collager og noen har laget slideshow med musikk.

Photo boot: Barna har tatt bilder av seg selv, andre barn og natur som de har brukt de ulike funksjonene i programmet til å lage morsomme effekter ved kaleidoskop, speiling, virvel, strekk, varmekamera m.m. Dette har vært mye brukt på de fleste avdelinger og er noe mange barn har hatt mye moro med. Foreldre har også fortalt om barn som har hentet mor/far sin IPAD hjemme og lært dette bort til mor/far.

Lydapper: De minste avdelingene har brukt disse appene mye med de minste med bilder og lyd. På 3-4 års avdeling har vi ofte brukt bare lyden og latt barna gjette hva det er for så å vise bildet etterpå så de kan se om de har gjettet riktig.

Puslespill: Mange barn er veldig glad i puslespill. Flere avdelinger har nå også brukt dette på IPAD. Da er det gjerne flere barn som sitter og samarbeider.

Tegneapper: Tegning er morsomt også på IPAD. Mange liker godt å bruke sterke farger og det å kunne viske bort og starte på nytt.

Garageband: Denne appen brukes på flere avdelinger og barna koser seg med å prøve ut forskjellige instrumenter og høre på de ulike lydene de lager.

Mattespill: Særlig de eldste barna i barnehagen har blitt kjent med ulike matteapper.

Spotify: Brukes til å høre musikk, både med barn i gruppe og i større sammenhenger som disco på allrommet.

Youtube: Se på videosnutter/musikkvideoer sammen med barna.

Filmer: 5-6 årsgruppene i barnehagen har laget små animasjonsfilmer. I den ene filmen har de tatt bilder underveis når de har bygget et klossetårn og satt bildene sammen til en film etterpå.

Internettsøk: Barna er nysgjerrige. Ved å ha IPAD lettere tilgjengelig har vi også fått et nytt verktøy til å finne ut ting barna lurer. Det kan være alt ifra å se på bilder av ting de ikke vet hvordan ser ut eller å finne mer informasjon om det de lurer på.

Språkapper: Brukes i mindre språkgrupper til barn som trenger ekstra hjelp og støtte i språkutviklingen og i barnegruppen generelt.

Spillapper: I tillegg har noen avdelinger brukt noe spill som Angry Birds, Cut the rope m.m.

I tillegg brukes IPAD, digitalkamera og pc til å dokumentere hverdagen vår, både i form av utskrifter på veggene på avdelingen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar