onsdag 11. mars 2015

Utstilling i Tre Troll barnehageVi har brukt PicCollage og laget ulike collager fra turer vi har hatt i løpet av prosjektet. Dette laget vi utstilling av på uteområdet i går. Vi serverte kaker og kaffe til foreldrene og barna kosteseg med saft. Vi bruker også nå mye iMovie til å lage filmer fra hverdagen til visning på foreldremøtene som avholdes avdelingsvis på denne tiden. Barna synes det er spennende å se seg selv på film!

Vi hadde også med kunstverk på utstillingen. En avdeling har laget sine egne versjoner av Skrik, i forbindelse med vår verdiuke "Kompetent", og alle avdelingene har laget bilder ved hjelp av maling og eggekasting!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar