torsdag 5. mars 2015

Dokumentasjon i barnehagen, en enklere hverdag med nettbrettAlle barnehager skal dokumentere, det er en del av vår pedagogiske praksis. Se barnehagebloggen til Myrertoppen barnehage. Vi skal vise innhold, trivsel og faglighet. Det dokumenteres mye, så det er viktig at vi reflekterer over hva, hvordan og hvorfor vi dokumenterer det vi gjør. Vi skal ha fokus på pedagogisk dokumentasjon, hvordan dokumentasjonen brukes på en faglig måte i videre arbeid, med barna, foreldrene, personalet. Dokumentasjonen på denne bloggen er del av prosjektet Digital praksis i Norlandia barnehagene, se introduksjonsfilm. 

Evaluering, vurdering og refleksjon. I dette arbeidet er digitale verktøy absolutt en nødvendighet, nettbrett har vist seg særdeles nyttig da vi kan både dokumentere underveis, lage presentasjonene av dokumentasjonene, la barna slippe til å delta i produksjonen av dokumentasjon, de digitale arbeidene de produserer (animasjon, film, bøker, foto, tegninger etc.) er dokumentasjon i seg selv og i distribusjonen av dokumentasjon.

Med fokus på kreativitet, formidling og skaperglede og med etikk, personvern, definisjonsmakt i tankene har vi utrolig flotte muligheter.
Bildebruk og kommunikasjon i sosiale medier 
Vi liker fremdeles PC og andre digital verktøy, se animasjon i barnehagen Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar