mandag 23. mars 2015

Glassverket barnehage bruker kart og ser på Europa En del av vårt prosjekt med kart. Barna fikk tegne rundt landene i europaProsjekleder: Tips, prosjektor, iPad og vegg. Bruk Google street view og beveg dere rundt i kjente steder i Europa. Glassverket har tidligere besøkt skole i Ghana med Google street view


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar