onsdag 4. mars 2015

Prosjekt i sandkasssa i Ulven naturbarnehage

Vi skulle lage Dubai i sanden, med tårn og flotte bygninger. Vi måtte også lage oljebrønner som sjeiken skulle hadde utenfor huset sitt, der han bodde i Burk Al Arab. Med et slikt lite prosjekt var vi innom flere av fagområdene i Rammeplanen. I hovedsak ligger «kunst, kultur og kreativitet» til grunn hvor barna fikk utfolde seg i skaperglede og fantasi sammen med de voksne. Gjennom fantasien kommer også fagområdet språk og kommunikasjon i bruk, gjennom språket utrykker vi våre tanker og setter ord på følelser , tanker og meninger. Vi øver også på motoriske ferdigheter gjennom å modellere i sanden. Fagområdet» kropp , bevegelse og helse» er vi også innom gjennom denne aktiviteten. I tillegg bruker vi fagområdet «antall , rom og form» og tar bilder av topologiske former. Barna har tidligere i samlinger lært hva en topologisk form kan være og gjenkjenner en sølepytt og oljebrønnene vi har laget i sanden.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar